Условия за използване

ВНИМАНИЕ: УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ПОКАЗВА, ЧЕ ПРОЧЕТЕТЕ, ПОВЕЧЕТЕ И ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ („УСЛОВИЯ“) И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ ДЪЛГОСТИ И ДА СПАЗВАТЕ ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА И ПРАВИЛА. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ („УСЛОВИЯ“), НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ WEB САЙТ. Comtrade може да преразгледа тези Условия за ползване на уебсайта на Comtrade по всяко време, като актуализира това публикуване. Трябва периодично да посещавате тази страница, за да прегледате текущите понастоящем Общи условия, защото те са обвързващи за вас. Някои разпоредби на тези Условия могат да бъдат заменени от изрично определени юридически бележки или условия, намиращи се на определени страници на уебсайта на Comtrade.

 

Използване на сайта

Употребата на друга уеб страница (този сайт) се урежда от настоящите Условия Съдържанието, намиращо се на този Сайт, е защитено от авторско право и всяко неразрешено използване на материали на този Сайт може да наруши законите за авторски права, търговски марки и други. в юридически бележки на други места на този сайт Comtrade ви дава право да преглеждате, копирате, отпечатвате и изтегляте материалите на този Сайт само за лична, нетърговска употреба и с информационна цел, при условие че запазвате всички защитени с авторско право и други права за собственост в оригиналното съдържание върху всички копия на съдържанието.Въпреки това не можете да променяте съдържанието на този Сайт по никакъв начин, нито да го възпроизвеждате или да го показвате публично, изпълнявате, разпространявате или използвате по друг начин за обществени или търговски цели.За целите на настоящите Условия, всяка употреба на това съдържание на всеки друг уеб сайт или компютърна среда в мрежа за всякакви цели е забранена. Независимо от горното, всеки софтуер и друго съдържание, което е на разположение за изтегляне ng, достъп или друга употреба от този Сайт ще се ръководи от неговите собствени лицензионни условия, условия и известия.

Ако нарушите което и да е от тези Условия, вашето разрешение за използване на Сайта автоматично се прекратява и вие незабавно трябва да унищожите всички изтеглени или отпечатани материали.Освен ако изрично не е посочено тук или друга уеб страница на Сайта, нищо, съдържащо се в Сайта, не може да бъде тълкувано като предоставящо ви право или лиценз за използване на някое от правата върху интелектуалната собственост, намерени на този Сайт, било то чрез еспреп, импликация или по друг начин.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА

Ако изтегляте софтуер от този Сайт („Софтуер“), използването на Софтуера е предмет на лицензионните условия в Лицензионното споразумение, което придружава или е предоставено със Софтуера. Не можете да изтегляте или инсталирате софтуера, докато не сте прочели и не приемете условията на лицензионното споразумение за софтуер.

 

ИНФОРМАЦИЯ

Всички материали, информация или друга комуникация, която предавате или публикувате на този сайт или на Comtrade относно този сайт, ще се считат за неповерителни и непатентни („Подаване на потребител“). Comtrade е единственият собственик на всички потребителски подаръци. Comtrade няма задължение по какъвто и да е начин по отношение на Потребителските заявки и е свободно да използва Потребителските подаръци неограничено за всякакви цели (като употреба, възпроизвеждане, модификация, разкриване, (ре) разпространение, публично представяне и т.н.) и без посочване на източника. Забранено е да публикувате или предавате на или от този сайт незаконни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, нецензурни, порнографски или други материали, които биха нарушили приложимия закон.

 

Comtrade си запазва правото да събира определена лична информация, когато търси някои от страниците на този сайт, за да отговори по-добре на вашите изисквания или нужди.Всяко събиране на такава информация на тези сайтове ще се извършва в съответствие с политиките за поверителност, съдържащи се в тези уеб сайтове, както и приложимите разпоредби за защита на личните данни.

Някои сайтове в този сайт може да могат да съхраняват определени информационни пакети, известни като бисквитки“, на вашия компютър. Бисквитките ни дават отговор на въпроса как и кога е била посещавана страницата на този сайт и колко хора го са посетили. Тази технология не събира информация за вашата лична идентичност; вместо това информацията е в обобщена форма. Целта на тази технология и на информацията, която събира, е да ни помогне да подобрим нашия уебсайт. “

 

Връзки към други уеб сайтове

Връзките към уеб сайтове на трети страни в този Сайт се предоставят единствено като удобство за вас. Comtrade не е прегледала всички тези сайтове на трети страни и не контролира и не носи отговорност за нито един от тези сайтове или тяхното съдържание. По този начин Comtrade не одобрява или не прави никакви декларации, гаранции или други ангажименти за тях, нито информация, софтуер или други продукти или материали, намерени там, или каквито и да било резултати, които могат да бъдат получени от използването им. Ако решите да осъществите достъп до някой от сайтовете на трети страни, свързани с този Сайт, вие направите това изцяло на свой собствен риск.

 

ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ

Материалите и услугите, предоставяни на този сайт, се предоставят както и „без никакви гаранции от всякакъв вид, включително гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуалната собственост. Материалите и услугите са информация от общ характер само, което не е предназначено да отговори на специфичните обстоятелства на дадено физическо или юридическо лице и не е професионален съвет. Comtrade не гарантира точността и пълнотата на материалите или услугите на този сайт. Comtrade може да направи промени в материалите и услугите на този Сайт или в описаните в тях продукти и цени по всяко време без предизвестие. Материалите и услугите на този Сайт може да са остарели, а Comtrade не поема ангажимент да актуализира материалите и услугите на този Сайт. Comtrade може да променя съдържанието на този сайт по всяко време, без предварително предупреждение. Съдържанието на този сайт може да е остаряло и Comtrade не е задължено да го актуализира. Съдържанието на този сайт може да се отнася до продукти, програми или услуги, които не са налични. Консултирайте се с местната служба на Comtrade относно наличните продукти, програми и услуги. “

 

Ограничаване на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДРУГИ ТРЕТИ СТРАНИ, ПОСОЧЕНИ НА ТОЗИ САЙТ, ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ОГРАНИЧЕНИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БИЗНЕСА), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ , ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВСЯКАКВИ УЕБ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ, ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ ВЪВ ВСЯКАКЪВ ИЛИ ВСЯКАКВИ ПОСОЧЕНИ МЕСТА, НЕЗАВИСИМО ОТ ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР ИЛИ НЯКАКВА ДРУГО ПРАВНА ЗАЩИТА И ДА БЪДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. АКО ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ТОЗИ САЙТ РЕЗУЛТАТ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ДАННИ, ВЗЕМЕТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ОТ ТЯХ.

 

РЕГИСТРИРАНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички имена, лога, търговски марки или сервизни марки, които се появяват на този сайт, са регистрирани търговски марки на съответната компания от групата Comtrade и / или други съответни собственици. Не можете да използвате което и да е от име, лого, търговска марка или сервизна марка без предварително писмено одобрение от неговия законен собственик.

Последна ревизия 03.03.2017.