BE-W1

  • Одлични адуио перформанси
  • Bluetooth конекција со опсег до 10 метри
  • Интегрирана батерија (вклучен USB кабел)
  • За музика и телефонски разговори
  • Микрофон и копче за одговор