BH-L2

  • Одлични адуио перформанси
  • Bluetooth конекција
  • Подобни за жени и деца
  • Вграден практичен микрофон
  • Едноставен одговор на повици